Elementen van de structuur van de beveiligingsontologie

Wanneer de machine loopt, vormt dit een gevaar voor de operator die de werknemer mist. Vanaf het laatste punt was het noodzakelijk om veiligheidscomponenten in organisaties te installeren met behoud van productiecapaciteit. Componenten en veiligheidsmethoden worden voornamelijk gebruikt door productiefaciliteiten met buitenlands geld om organisaties te beveiligen en eenvoudige technologische apparaten, machinebouwers en leveranciers van technologische lijnen.

In Polen is het document dat dit personage aanduidt, onder andere Regeling van de minister van Economie van 30 oktober 2002 betreffende minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk bij het gebruik van machines door werknemers op het werk (Staatsblad nr. 191, punt 1596, zoals gewijzigd. Wettelijke voorschriften en wetten bepalen dat de machine moet worden uitgerust met ten minste één noodopslagvoorziening die het gevaar wegneemt of verwijdert. De uitzondering zijn machines, waarbij de veiligheidsschakelaar het risico niet verkleint, omdat het geen druk zal zijn als stoppen ook de dreiging niet voorkomt. De meest populaire schakelaars zijn: schakelaars en elektromagnetische vergrendelingen van veiligheid in organisaties en technologische systemen, eindschakelaars met een veiligheidsstorting in de voedsel- en farmaceutische industrie (hoge sterkte en vermogen voor zware werkomstandigheden, magnetische stroomonderbrekers en gecodeerde schakelaars, voetschakelaars. De veiligheidsschakelaar moet worden geïnstalleerd in een comfortabel en comfortabel appartement (in de luiken of in de deur, worden aangegeven in een herkenbaar systeem (rode hendel op een gele achtergrond, zodat de machine in een zo kort mogelijke tijd kan worden gestopt. Het stoppen van de machine klaagt over het voorkomen van ongelukken, het verminderen van de gevolgen van een ongeluk en het voorkomen van schade aan de machine als de ontvangst slecht is.