Explosierisico in belgie

De ATEX-richtlijn in zijn eigen rechtsstelsel werd op 28 juli 2003 ingevoerd. Het wordt verkregen voor producten die zijn bedoeld voor het boek op afstanden die het risico lopen te ontploffen. De producten moeten aan strenge eisen voldoen, niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor de bescherming van de gezondheid. De ATEX-richtlijn bevat conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Wat betreft de bepalingen van de normatieve handeling in kwestie, hangt het niveau van waarborgen, evenals de bijbehorende beoordelingsprocedures met betrekking tot de laatste, in grote mate af van de mate van bedreiging van het milieu waarin de speciale tool zal presteren.De ATEX-richtlijn stelt strenge eisen aan een specifiek product dat moet worden geĆÆmplementeerd in potentieel explosieve omgevingen. Maar welke zones bedoel je? Allereerst hebben we het hier over kolenmijnen, waar de kans op methaan- of kolengruis enorm groot is.

De ATEX-richtlijn heeft een gedetailleerde indeling van apparaten op de lijn. Hij is twee van hen. In het centrale deel worden apparaten geselecteerd die ondergronds met de mijn zijn verbonden en op oppervlakken die een methaanexplosiegevaar kunnen vormen. De tweede groep gaat naar apparaten die op toekomstige locaties worden gegeven, maar die mogelijk een explosiegevaarlijke atmosfeer kunnen veroorzaken.

Deze richtlijn stelt essentiƫle algemene eisen vast voor complete apparatuur in gebieden met een methaan / steenkoolexplosiegevaar. En meer belangrijke eisen zijn gemakkelijk te vinden binnen geharmoniseerde limieten.

Houd er rekening mee dat gerechten die lijken op die in de buurt van mogelijk explosieve omgevingen moeten worden gemarkeerd met de CE-markering. Het merkteken moet worden gevolgd door het identificatienummer van de aangemelde instantie, die sterk, zichtbaar, sterk en gemakkelijk moet zijn.

De aanmeldende instantie onderzoekt de bedieningselementen of individuele uitrusting van het hele lichaam om uiteindelijk in te stemmen met de belangrijke ontwerpen en verwachtingen van de richtlijn. Er moet ook aan worden herinnerd dat vanaf 20 april 2016 de huidige richtlijn zal worden vervangen door de nieuwe ATEX 2014/34 / EU-regel.