Gevarenzone in het engels

Er zijn veel plaatsen waar er veel bedreigingen zijn voor huisvesting en de volksgezondheid. Schijnbaar veilige plaatsen die hun stad binnenkomen, zonder bepaalde beveiligingssystemen, kunnen gevaarlijk zijn voor de bevolking.

Een dergelijke bedreiging is zeker benzinestations, technische gasdepots, verschillende soorten verkoop en productie van pyrotechnische materialen, en niet te vergeten militaire installaties, die zich vaak in hun eigen steden bevinden.Elk van de genoemde instellingen die in onze steden aanwezig zijn, heeft een meetbaar niveau van gevaar voor stedelijke mensen, maar in welke vorm dan ook is het nodig voor het goed functioneren van de algemene bevolking. In de zin van het verminderen van risico's nemen de relevante diensten speciale stappen om het beveiligingsniveau rond deze posities te verhogen.De beveiliging van dergelijke flats wordt geregeld door speciale voorschriften, die zowel tijdens de uitvoering van de investering in een gevaarlijke fabriek als in het seizoen van de exploitatie ervan vallen. Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften spelen hier een uiterst praktische kwestie, waaraan zowel werknemers als mannen die door "gevaarlijke" bedrijven worden gebruikt, gebonden moeten zijn.In de hedendaagse positie verdienen benzinestations de juiste aandacht, die is geschreven in het landschap van bijna elke pagina. De stations beschouwen veel brandbare brandstof, die als gevolg van brand een gevaarlijke explosie kan veroorzaken. Daarom is het belangrijk om explosiegevaarlijke zones te kiezen in het kader van veiligheid. Deze gebieden zijn onderworpen aan strengere veiligheidsregimes. Open vuur opnemen. Let bij het bedienen van een tankstation speciaal op de brandvoorschriften, want iedereen, zelfs het kleinste ongeval, kan een explosie veroorzaken die de gezondheid en het bestaan ​​van veel mensen in gevaar kan brengen.